Exempeldag på MVV

o n l i n e


11:00-12:30 Morgonmöte


15:00-16:30 Workshops


19:00-20:30 Kvällsmöte

Utöver detta ordnas program i lokala kyrkor där man kan se på möten tillsammans och

dela gemenskap!

29/12/20-01/01/21