STÖD OSS

Vi tar på oss ett stort projekt varje år när vi ordnar Midvinterveckan och det betyder att det är en stor insats som krävs. Det betyder att det finns flera olika sätt att stödja oss på.

VISSTE DU ATT MVV INTE ÄR GRATIS?
Vi har inga fasta avgifter på Midvinterveckan, men det betyder inte att den är gratis. Allt vi gör kostar och ska betalas. En frivillig avgift samlas in under kvällssamlingarna.
Insamlingen innebär att:
»DU ger det som är möjligt för dig att ge efter rätt prioritet »DU ger också i tro på att Gud ger dig det du behöver »GUD ger dig ett ansvar att förvalta din ekonomi. »GUDS ORD visar att när man ger skapar det glädje och välsignelse för en själv och för andra.

2 Kor. 8:1-5, 12-14, Matt 6:19-21, 31-33.
 

VAD KOSTAR DET DÅ?
Självkostnadspriset är i år omkring 40 euro per deltagare. Har man bra ekonomi är det bra om man ger mera, har man litet får man ge mindre.
 

NÄR OCH HUR SKA MAN GE?
Du kan betala in till Föreningen Missionskyrkans Ungdoms konto:

FI18 4958 0010 1095 55

Skriv ”Midvinterveckan” som meddelande.

För dig som inte tänkt delta på Midvinterveckan men ändå känner att du vill stöda ekonomiskt är det naturligtvis fritt fram att betala in till kontot.

BÖN

Midvinterveckan ska alltid vara något som ordnas i Guds ära. Därför kommer det alltid vara viktigt att vi ber. Oavsett hur kompetenta (eller inkompetenta) vi är så behöver vi Guds ledning och välsignelse. Under åren har det funnits bakombedjare. Som bakombedjare så ber man för mötet under mötet. Vi har upplevt att det har varit till stor välsignelse för både mötesdeltagarna och bakombedjarna. Och ifall det är så att du inte kan närvara så kan du stöda oss genom att be för oss där du är.

 

ANDLIGA FÖRÄLDRAR

Andliga föräldrar fungerar som ett stöd för ungdomarna. Som andlig förälder ges möjlighet att i ett team och en trygg miljö praktisera lärjungaskap. Vi kan hjälpa ungdomarna att växa i sin tro på Jesus och när församlingsmedlemmar kommer på läger får ungdomarna en naturlig kontakt till församlingarna. Genom att vuxna knyter kontakt med ungdomarna kan vi åstadkomma mycket! Ett andligt föräldraskap är ett naturligt och praktiskt utövande av vår tro på församlingen som en familj och en generationsöverskridande gemenskap. Förutom den viktiga uppgiften att finnas till för deltagarna på Midvinterveckan fungerar också andliga föräldrar som ett stöd för de unga ledare som är med och som behöver den kunskap vuxna besitter för att själva utvecklas i sina ledarroller.

 

VEM KAN VARA ANDLIG FÖRÄLDER?
Vi letar inte efter några specifika förmågor eller ålderskategorier. Det enda vi önskar är att du har tro på Jesus Kristus och är överlåten honom och är myndig. Vi vill ha dig med!