top of page

MVV står för

MIDVINTERVECKAN

Midvinterveckan är ett kristet ungdomsläger som hålls varje år vid nyår. Lägret drar ungdomar från hela svenskfinland såväl som resten av Finland och hela världen runt omkring! Ofta förekommer olika lokala såväl som internationella gäster.

MVV är späckat med varierat program under flera dagar. Allt från dagar fyllda med härlig gemenskap och inspirerande undervisning till intressanta workshops, sång, dans och annat roligt spex.

Midvinterveckan är en del av en större helhet och ordnas av FMU (Föreningen Missionskyrkans Ungdom) och i år även tillsammans med SFV (Svenska Folkskolans Vänner). Flertalet församlingar medverkar och hjälper till på lägret. Alla personer som arbetar med Midvinterveckan kommer samman på frivillig basis med syfte att sprida evangeliet om Gud och hjälpa ungdomarna att få möta Jesus!

hd-wallpaper-247391_1920.jpg

VISION

Vår dröm och mission är att skapa en välkomnande plats där ungdomar i olika åldrar från olika platser tillsammans får lära känna Gud på djupet. Vi vill möta varandra där vi är och gemensamt fira nyår med Jesus i centrum av allt!

It was God's Word that made us; is it any wonder that his Word should sustain us?

Charles Spurgeon

cellar-vault-258906_1920.jpg
bottom of page