top of page

MVV står för

Midvinterveckan

Midvinterveckan är ett kristet ungdomsläger som hålls varje år vid nyår. Lägret drar ungdomar från hela svenskfinland såväl som resten av Finland och hela världen runt omkring! Ofta förekommer olika lokala såväl som internationella gäster.

MVV är späckat med varierat program under flera dagar. Allt från dagar fyllda med härlig gemenskap och inspirerande undervisning till intressanta workshops, sång, dans och annat roligt spex.

Pineapples

Vision

Vår dröm och mission är att skapa en välkomnande plats där ungdomar i olika åldrar från olika platser tillsammans får lära känna Gud på djupet. Vi vill möta varandra där vi är och gemensamt fira nyår med Jesus i centrum av allt!

It was God's Word that made us; is it any wonder that his Word should sustain us?

Charles Spurgeon

lots of pineapple
Del av en större helhet

Midvinterveckan är ett läger som ordnas av FMU (Föreningen Missionskyrkans Ungdom) och därmed även av Missionskyrkan i Finland. Lägret är med andra ord del av en större helhet där två organisationer och flertalet församlingar medverkar.

Alla de personer som arbetar med Midvinterveckan representerar olika kristna sammanhang. Vi kommer samman på frivillig basis i syfte att genom lägerverksamhet hjälpa ungdomarna i deras relation till Jesus och sprida evangeliet om vår Herre!

bottom of page