top of page

S T Ö D   O S S

Vi tar på oss ett stort projekt varje år när vi ordnar Midvinterveckan och det betyder att det är en stor insats som krävs. Det finns därför flera olika sätt att stödja oss på.

Ekonomiskt

Varför skall jag ge pengar?

Att ge av dina materiella tillgångar innebär att du ger det som är möjligt för dig att ge efter rätt prioritet.

Du ger också i tro på att Gud förser dig med det du behöver. Gud ger dig ett ansvar att förvalta din ekonomi.

Guds ord visar att när vi ger skapar det glädje och välsignelse för en själv såväl som för andra.

2 Kor. 8:1-5, 12-14,

Matt 6:19-21, 31-33.

Vad kostar det?

Vi har inga fasta avgifter på Midvinterveckan utan betonar OFFERGLÄDJE. 

Det innebär att lägret beräknas kosta 130 € per person, men för att alla skall kunna vara med kan den med bra ekonomi ge mera för att någon med sämre ekonomi skall kunna vara med. På detta sätt hjälper vi varandra att vara med och Midvinterveckan kan ordnas igen år efter år.

Hur och när skall jag ge?

Du kan betala in till Föreningen Missionskyrkans Ungdoms konto:

FI18 4958 0010 1095 55

Skriv ”Midvinterveckan” som meddelande.

För dig som inte tänkt delta på Midvinterveckan men ändå vill bidra ekonomiskt får du naturligtvis fritt fram betala in till kontot.

En frivillig avgift samlas också in under kvällssamlingarna.

Brick Wall

God is an almighty Watcher, a sleepless Guardian, a faithful Friend. Nothing can happen without his direction.

Charles Spurgeon

Bön

Midvinterveckan ska alltid vara något som ordnas till Guds ära. Därför kommer det alltid vara viktigt att vi kommer inför Gud i bön och söker Herrens ledning och välsignelse. 

Under åren har det funnits så kallade bakombedjare. Som bakombedjare ber du för de som deltar i mötet under mötet. Vi har upplevt att det har varit till stor välsignelse för både mötesdeltagarna och bakombedjarna. Som lägerledare ser vi gärna att bakombedjarna är på plats under lägret, men kan du inte kan närvara är det inget som hindrar att du ber för oss där du är.

Andlig Förälder

Som andlig förälder fungerar du som ett stöd för ungdomarna så de får växa i sin tro. Du ges även själv möjlighet att i ett team och i en trygg miljö praktisera lärjungaskap. När vuxna vanliga troende och församlingsmedlemmar kommer på läger får ungdomarna dessutom en naturlig kontakt till församlingarna. Ett andligt föräldraskap är ett naturligt och praktiskt utövande av vår tro på församlingen som en familj och en generationsöverskridande gemenskap.

Förutom den viktiga uppgiften att finnas till för deltagarna på Midvinterveckan fungerar också andliga föräldrar som ett stöd för de unga ledare som är med. Det behövs utbyte av tankar och kunskap mellan generationer för att utvecklas i sina ledarroller.

Som andlig förälder behöver du inte vara i en viss ålder eller ha några specifika förmågor. Det enda vi önskar är att du är myndig, har tro på Jesus Kristus och är överlåten honom.

Intresserad? Ta gärna kontakt!

Vem av dessa känner inte till att det är Herrens hand som har gjort det?  I hans hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.

Job 12:9-10

Brick Fireplace
bottom of page